Növényvédelem
Tudományterületek a növényvédelem körében:
  • növénykárosító szervezetek és gyomnövények biológiája, az ellenük történő védekezési eljárások folyamatos kutatása klasszikus, biotechnológiai és ökológiai módszerekkel;
  • környezetanalitikai módszerfejlesztés és monitorozási vizsgálatok, a mezőgazdasági technológia kémiai és genetikai biztonságával kapcsolatos vizsgálatok, környezeti kockázatazonosítás és -elemzés, mellékhatások vizsgálata nem célzott szervezeteken;
  • hazai kultúrnövényeinket károsító vírus-, gomba- és bakteriális kórokozók elleni védekezés rezisztencia élettani, biokémiai és molekuláris biológiai hátterének a tisztázása;
  • tájökológiai vizsgálatok a biodiverzitás és a fenntartható fejlődés harmonizációjára agrártájban: autökológiai, populációbiológiai, viselkedésökológiai, taxonómiai, evolúcióbiológiai vizsgálatok kártevőkön, a biológiai védekezésben, természetvédelmi vagy indikációs szempontból fontos, ízeltlábú fajokon;
  • viselkedésszabályozó, infokémiai kommunikációs rendszerek feltárása a termésbiztonságot és versenyképességet veszélyeztető kártevők populációinak szabályozása érdekében;
  • számítógépes (in silico) szerkezet-hatás összefüggés-vizsgálatok szelektív és környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok vezérvegyületeinek keresésére: növényvédőszer hatóanyagok szintézise, új szintézis utak kidolgozása;
  • szaktanácsadás.
Oldal nyomtatása