Növénytermesztés, növénynemesítés és agrotechnika
Tudományterületek a növénytermesztés, növénynemesítés és agrotechnika körében:
  • növényi alkalmazkodóképesség, stresszrezisztencia-kutatások végzése sejtbiológiai, szövettani, növényélettani, növényi fejlődés- és szaporodásbiológiai, molekuláris biológiai, funkcionális genetikai, genomikai, proteomikai, metabolomikai, bioinformatikai és rendszerbiológiai megközelítésekkel;
  • növényi génbank gyűjtemény létrehozása, fenntartása, a génbanki állomány fenotípusának és genotípusának jellemzése, a genetikai variabilitás növelése, új genetikai források létrehozása előnemesítéssel, a nemesítési módszerek fejlesztése;
  • az egészséges humán táplálkozást, az állati takarmányozást, valamint az élelmiszerbiztonság javítását elősegítő kiváló beltartalmi tulajdonságokkal rendelkező növényi genotípusok szelekciója;
  • a hazai agroökológiai és klimatikus körülmények között jó alkalmazkodóképességgel rendelkező új növényfajták, beltenyésztett törzsek és hibridek nemesítése hagyományos és molekuláris nemesítési módszerekkel, tájfajták, régi magyar fajták, egzotikus források, valamint termesztett rokon és vad fajok genetikai állományának felhasználásával;
  • a fenntartható mezőgazdaság kérdéskörének kutatása növénytermesztési kísérletekben, a klímaváltozás hatásainak tanulmányozása, növénytermesztési faktorok összefüggés-vizsgálata, agroökológiai rendszerek fenntarthatóságának kutatása tartamkísérletekben.
Oldal nyomtatása