MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Búza genomikai kutatások, a növényi ivarsejtek mikromanipulációja
A laboratóriumban korábban kidolgozott ivarsejtizolálási, sejtfúziós, egysejt tenyésztési és mikroinjektálási módszerek lehetővé teszik az in planta és az in vitro megtermékenyítés sejtbiológiai, illetve molekuláris hátterének tanulmányozását, valamint a női ivarsejtek közvetlen transzformációját.
A női gametofiton mikroanalitikai vizsgálata a megtermékenyülést követően rávilágít az embriózsákban és a magkezdeményben végbemenő fiziológiai változásokra, amelyek a normális embriófejlődéshez szükségesek. Tanulmányozzák a környezeti stresszek, a szárazság és a magas hőmérséklet hatását a búza női ivaros nemzedékének szerveződésére és funkciójára.
Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja Növénybiológiai Intézetével közös projektek keretében modern, genomikai megközelítéseket dolgoznak ki a búza petesejt megtermékenyítés nélküli embriogenezisének befolyásolására. Ennek során sejt-specifikus cDNS könyvtárakat hoznak létre petesejtekből és zigótákból, melyek lehetővé teszik az embriogenezis során aktiválódó szabályozó gének azonosítását.
A speciális sejtekre alapozott EST programhoz kapcsolódik egy búza cDNS chip kifejlesztése, amely néhány ezer, az embriózsákban, a petesejtben, illetve a zigótában is kifejeződő cDNS szekvenciát tartalmaz, ezáltal alkalmas átfogó génexpressziós vizsgálatok végzésére.
Búza petesejtek és zigóták izolálása

1, kasztrált búza kalász
2, feltárt búza ovárium
3, a felnyitott termőből eltávolított alsó ovulumfél
4, a bazális ovulum-félből kiszabadított petekészülék az izolálás közben
Rövidítések: A - anyai szövet; Ao - alsó ovulum-fél; Ps - petesejt; Sz - szinergida sejtek
A petesejtek és zigóták mikroinjektálásának technikai háttere