MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Agroökológiai kutatások

A globális klímaváltozás alapvetően befolyásolhatja a természetes és mesterséges ökoszisztémákat, ezen belül a mezőgazdasági növények termésének mennyiségét és minőségét. A Kárpát-medencére előre jelzett változások, mint például a CO2 növekvő légköri koncentrációja, az átlaghőmérséklet emelkedése, a szélsőségesen magas hőmérsékletű (hőség) napok számának növekedése és a csapadék mennyiségének csökkenése következményeit szántóföldön, üvegházban, illetve fitotroni modellkísérletekben, kontrollált körülmények között is vizsgálják. A szélsőségessé váló csapadékellátottság kedvezőtlen növénytermesztési hatásainak mérséklését célozzák a növények vízfelhasználásának pontos megismerésére irányuló kísérletek. Tanulmányozzák továbbá az időjárási szélsőségek hatását a gabonafélék kórokozóinak megjelenésére és a betegségek lefolyására.

A globális klímaváltozás jelentősen befolyásolhatja az ökológiai adaptáció egyik fontos komponensét jelentő egyedfejlődés és a virágzás menetét is. Ezért a molekuláris genetikai megközelítést és a szisztematikusan kivitelezett fenotípusos vizsgálatokat egyesítve tanulmányozzák az árpa és búza egyedfejlődésének környezet-függő változásait. Az eltérő genetikai hátterű fajták közül kiválasztják azokat, melyek a legkisebb termésveszteséggel és minőségromlással képesek tolerálni a szélsőséges időjárás hatásait.

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredményeit az Európai Unió az FP7-REGPOT-2007-1 pályázata keretében Magyarországon elsőként ismerte el a benyújtott program elfogadásával, melyben az intézet arra a feladatra vállalkozott, hogy e témában Közép-Európára kiterjedő regionális szintű képzési és kutatási központtá válik. A központ feladata, hogy elősegítse a mezőgazdaságban – hazai és külföldi (elsősorban az unió országaiból érkező) – kutatók, nemesítők, innovációs szakemberek, mezőgazdászok képzésén keresztül a klímaváltozás hatásainak következményeire történő felkészülést.


A 400 mg/kg nitrogén kezelés és az emelt légköri CO2-koncentráció hatása az Mv Emma fejlődésére. 400 mg/kg N és normál légköri CO2-szint (balra), 0N és emelt légköri CO2-szint (jobbra)