MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Dr. Király Zoltán

Király Zoltán

az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó

e-mail: kiraly.zoltan @ agrar.mta.hu

Személyes adatok:
Óbecsén születtem 1925. november 15-én. Agrármérnöki diplomát 1948-ban kaptam az Agrártudományi Egyetemen, 1957-ben kandidátusi fokozatot és egyetemi doktori fokozatot nyertem, majd 1967-ben a mezőgazd. tud. doktora lettem. A növényi kórélettan és biokémiai kutatás területén 59 évet töltöttem el. Leghosszabb ideig a Növényvédelmi Kutatóintézetben Budapesten, és rövidebb ideig a martonvásári Mezőgazd. Kutatóintézetben dolgoztam. Az előbbi intézetben 14 évig voltam igazgató.

Tudományterület:
Tudományos munkám fő területe a növényi betegségek és a betegség-ellenállóság biokémiai, fiziológiai szempontjainak kutatása és a rezisztencianemesítés élettani alapjainak vizsgálata.

Oktatási tevékenység:
A kórélettan c. tárgyat oktatom a gödöllői, budapesti és mosonmagyaróvári egyetemeken. Három éven keresztül tanszékvezetője voltam az akkori Kertészeti Egyetem Növénykórtani Tanszékének. Jelenleg a gödöllői Szent István Egyetem kihelyezett Növényvédelmi Tanszékének vezetője vagyok.

Kutatási ill. publikációs tevékenység:
Mintegy 240 tudományos dolgozatom jelent meg a beteg növény respirációjáról, fenol-anyagcseréjéről, fehérje- és nukleinsav-anyagcseréjéről, hormonális egyensúlyáról és az oxigén szabad gyökök szerepéről a nekrózisos szimptómák kialakulásában. A dolgozatok mintegy fele nemzetközi folyóiratokban jelent meg: pl. Nature, Science, Plant Physiology, Phytopathology, Physiological Plant Pathology, J. Phytopathology, Virology, Nature Biotechnology, Free Radical Research, J. Gen. Virology, Naturwissenschaften, Acta Phytopathologica, stb. A másik fele magyarul látott napvilágot.
R.N. Goodman és M. Zaitlin professzorokkal (Missouri, ill. New York) 1967-ben egy kézikönyvet publikáltam „The Biochemistry and Physiology of Infectious Plant Disease” címmel (Van Nostrand, New Jersey), amelyet sok egyetem használt tankönyvként az amerikai doktori iskolákban (graduate schools). E könyv újabb verziója kissé módosított címmel 1986-ban jelent meg az USA-ban (Missouri Univ. Press, Columbia, Mo) R.N. Goodman, Z. Király és K.R. Wood (Anglia) szerzőségével. Magyar változatát az Akadémiai Kiadó Budapesten adta ki 1991-ben. Másik könyvemet ugyancsak az Akad. Kiadó közölte angol nyelven: „Methods in Plant Pathology” címmel (1970). Ezt a könyvet lengyel, kínai és orosz nyelven is kiadták a szóban forgó országokban. A második kiadást az Elsevier (Holland) kiadó publikálta 1974-ben. A növényi kórélettan területéről magyarul megjelent másik könyvem címe „A növényi betegség-ellenállóság élettana” (Akad. Kiadó, Budapest, 1968).
Három angol nyelvű szimpóziumi kötetet szerkesztettem, amelyeket az Akad. Kiadó adott ki: „Host-Parasite Relations in Plant Pathology” (1964), „Biochemical and Ecological Aspects of Plant-Parasite Relations” (1971) és „Current Topics in Plant Pathology” (1977).

Külföldi kapcsolatok:    
Ún. „visiting professzor” voltam az USA-ban, 1962-ben és 1974-ben (University of Missouri, Columbia, MO), Dániában, 1979-ben (The Royal Vet. and Agric. University, Copenhagen). Az elmúlt 30 évben számos európai laboratóriumot látogattam meg és tartottam előadást eredményeinkről, de rövid utakat tettem a következő országokban is: Egyiptom, Törökország, India, Japán, Kína, Fülöp-szigetek, Ausztrália, Brazília.

Tudományos közéleti tevékenység:
1973-ban tagja lettem a Magyar Tudományos Akadémiának. Az MTA Növényvédelmi Bizottságának hosszú évekig voltam elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke vagyok. Szerkesztője vagyok az Acta Phytopathologica et Entomologica Hung. c. angol nyelvű hazai folyóiratnak. Az utóbbi években a doktorképzésben is részt veszek 3 agráregyetemen.
Állami Díjat kaptam 1983-ban, díszdoktora lettem a keszthelyi Pannon Agrártud. Egyetemnek, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek, a Gödöllői Agrártud. Egyetemnek, a Debreceni Egyetemnek és a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek.

Tudományos könyvek:
Király, Z. (editor) (1965): Host-Parasite Relations in Plant Pathology. Hung Acad. Sci., Budapest, pp. 1-257.

Goodman, R.N., Király, Z. and Zaitlin, M. (1967): The Biochemistry and Physiology of Infectious Plant Disease. Van Nostrand, New Yersey, USA, pp. 1-354.

Király, Z. (1968): A növényi betegség-ellenállóság élettana. (Physiology of Disease Resistance in Plants). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-138.

Király, Z., Klement, Z., Solymosy, F. and Vörös, J. (1970, 1974): Methods in Plant Pathology. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970, Elsevier, Amsterdam, 1974, pp. 1-509.

In Russian: Metodi fitopatologii. Kolos, Moscow, 1974.
In Polish: Fitopatologia wybór metod badawczych.
          Panstowe Wydawnictowo Rolnicze i Lense.
          Warszawa, 1977.
In Chinese ….., Peking, 1976.

Király, Z. and Szalay-Marzsó, L. (editors) (1971): Biochemical and Ecological Aspects of Plant Parasite Relations. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-425.

Király, Z. (editor) (1977): Current Topics in Plant Pathology. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-443.

Király, Z. (1980): Defenses Triggered by the Invader: Hypersensitivity. In J.G. Horsfall and E.B. Cowling (ed.): Plant Disease. An Advanced Treatise. Vol. V. Academic Press, New York, pp. 201-224.

Goodman, R.N., Király, Z. and Wood, K.R. (1986): The Biochemistry and Physiology of Plant Disease. Missouri Univ. Press, Columbia, Mo., USA, pp. 1-448.
Goodman, R.N., Király, Z. és Wood, K.R. (1991): A beteg növény biokémiája és élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-829.