MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Dr. Balázs Klára

Balázs Klára

Ph.D., tudományos főmunkatárs

Telefon:(+36-1)39-18-645

e-mail: balazs.klara @ agrar.mta.hu

Képzés:
1993: kertészmérnök, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola(Bp Corvinus Egyetem jogelődje)

1964: növényvéd. szakmérnök, GATE Mezőgazd. Tud. Kar. Növényvéd. Szak

1970: egyetemi doktor,  GATE Mezőgazd. Tud. Kar

1997: PhD fokozat, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

1991: címzetes egyetemi docens, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

2004: címzetes egyetemi tanár,  Budapesti Corvinus Egyetem  Kertészettudományi Kar

Munkahely és beosztás:
1998 jan.-tól, jelenleg is (1997-től ny.) tudományos főmunkatárs, MTA NKI

1966 máj. - MTA NKI Üzemgazd. Csoport, majd  1976 jan.-tól  Állattani Osztály, tudományos munkatárs

1965-66: Pest Megyei Növényvédő Állomás, rovartanos

1963-64: MgTSz Budaörs, ágazatvezető

Kutatási terület:
Microlepidoptera fajok természetes és mesterséges ökoszisztémákban, parazitoidok szerepe a molylepkepopulációk alakulásában, gazda-parazitoid kapcsolatok. Gyümölcsösök integrált és ökológiai termesztésének alapjai.

Közlemények:
252 publikáció, ebből 112 tud. cikk, 97 ismeretterjesztő, 46 könyvrészlet, könyv szerzője, szerkesztője

Idézettség:
317 (nem ön, illetve társszerzői hivatkozás)

A Növényvédelem szakfolyóirat felelős szerkesztője: 1993-tól

Részvétel tudományos egyesületek, társaságok munkájában:
Magyar Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társaságának tagja 1964-től, titkára: 1995-2004, A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 1975-től, Ökológiai Szakosztályának 1982-től, a Magyar Rovartani Társaságnak 1961-től, Választmányának: 1972-1978, majd 1993-tól jelenleg is tagja, Titkára 1987-1993. A Szelényi Alapítvány kuratóriumának tagja 1993-2000, A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány kuratóriumának elnöke 1997-től.

Szakmai kitüntetések:
1970: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója
1972, 1973, 1978: MüM-MgKiadó Nívódíja            
1976: MAE Aranykoszorús jelvénye
1978: Frivaldszky Emlékplakett bronz fokozata – MRT
1993: Pro Re Ructica Promovenda Emlékérem – MAE
1995: Frivaldszky Emlékplakett ezüst fokozata – MRT
1997: Akadémiai Kiadó Nívódíja
1997: Horváth Géza Emlékérem – Magyar Növényvédelmi Társaság
1998: FVM és Oktatásügyi Minisztérium Nívódíja
2000: Szelényi Gusztáv Emlékérem – Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány
2005: Tudományos Publikációs díj – Agroinform Kiadó
2008: Balás Géza Emlékérem – MNT Állattani Szakosztály

Fontosabb tudományos cikkek:
Balázs, K., Jenser, G., Bujáki, G. 1996. Eight years, experience of IPM in Hungarien apple orchards. IOBC/WPRS Bull. 19(4): 95-101.

Balázs, K. 1997. The importance of parasitoids in apple orchards. Biol. Agric. et Horticult.15:123-129.

Balázs, K., Molnár, M., Bujáki, G., Gonda, I., Karácsony, D., Bartha, J. 1997 Possibility and problems of organic apple growing in Hungary. Biol. Agric. et Horticult. 15: 223-232.

Jenser, G., Balázs, K., Erdélyi, Cs., Haltrich, A., Kádár, F., Kozár, F., Markó, V., Rácz, V., Samu, F. 1999. Changes in arthropod population composition in IPM apple orchards  under continental climatic conditions in Hungary. Agriculture, Ecosystems and Environment, 73: 141-154.

Balázs, K., Thúróczy, Cs. 2000. Über den Parasitoidkomplex von Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986 (Lepidoptera, Lithocolletidae). Ent. Basiliensia, 22:269-277.

Fontosabb könyvek, könyvrészletek:
Balázs K., Vörös G. 2009. Kertészek növényvédelmi naptára. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

Inántsy F., Balázs K. (szerk.) 2004. Integrált növénytermesztés. ALMA, Agroinform Kiadó, Budapest.

Inántsy F., Balázs K. (szerk.).2004. Integrált növénytermesztés. MEGGY, CSERESZNYE. Agroinform Kiadó, Budapest.

Balázs K. 1996. Integrált gyümölcstermesztés az Európai Unióban. OMGK, Budapest.

Balázs K., Mészáros Z. 1989. Biológiai védekezés természetes ellenségekkel. MgKiadó, Budapest.

Jermy T., Balázs K. (szerk.) 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996. A növényvédelmi állattan kézikönyve. 1, 2, 3/A, 3/B,  4/A, 4/B, 5, 6. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest

Balázs K. (1990, 1997): Kertészek növényvédelmi naptára. 1. és 2. bővített kiadás MgKiadó, Budapest

Balázs K., Bodor J., Lelkes L. (1972, 1976, 1977): Kiskertek és házikertek növényvédelmi naptára. 1, 2. és 3. átdolg., bővített kiadás  MgKiadó. Budapest

Balázs K., Vajna L. (1971): Bogyós gyümölcsűek védelme. MgKiadó, Budapest.