MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Dr. Samu Ferenc

Samu Ferenc

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

tudományos osztályvezető helyettes

Telefon:(+36-1)39-18-626

e-mail:  samu.ferenc @ agrar.mta.hu

Tanulmányok:
1983-88    Eötvös Loránd Tudományegyetem, biológus szak, ökológiai természetvédelem szakirány.

1988-91    Három éves aspirantúra az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében.

1989-90    Posztgraduális tanulmányok az Oxfordi Egyetem Állattani Osztályán.

1992    Posztgraduális tanulmányok a Littlehamptoni Kertészeti Kutatóintézetben.

1993    A Farkaspókok táplálkozási stratégiái, különös tekintettel a zsákmánysűrűség hatására c. doktori dolgozat megvédése summa cum laude eredménnyel az ELTE-n, amelyet 1996-ban az egyetem Ph.D. fokozattá átminősít.

2008    A Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím elnyerése.

Beosztások:
1991-93    Tudományos segédmunkatárs az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (NKI) Állattani Osztályán.

1993-96    Tudományos munkatárs az MTA NKI Állattani Osztályán.

1996-    Tudományos főmunkatárs az MTA NKI Állattani Osztályán.

1996-97    Vendégkutató (assistant professor) az Aarhusi Egyetem Állattani Tanszékén.

1997-2001, 2009-     Tudományos osztályvezető helyettes az MTA NKI Állattani Osztályán.

2008-    Tudományos tanácsadó z MTA NKI Állattani Osztályán.

Tudományos tevékenység:

 • Mezőgazdasági területeken gyakran előforduló hasznos ízeltlábú fajok faunisztikai, és közösségi ökológiai kutatása.
 • Farkaspókok populációbiológiájának, életmenetének, táplálkozási ökológiájának és ragadozási viselkedésének, szaporodásbiológiájának vizsgálata.
 • Természetvédelmi ökológiai és tájökológiai vizsgálatok, különös tekintettel a természetes és mezőgazdasági táji foltok kapcsolatára.
 • Ökológiai informatikai kérdések vizsgálata, adatbázis fejlesztés.

Oktatási tevékenység:
Részvétel Szent István Egyetemen a zoológus képzésben (gyakorlat, speciál kollégum tartás, témavezetés), az ELTE-n folyó zoológiai és etológiai posztgraduális képzésben, gyakorlat tartása a Veszprémi Egyetemen. Számos szakdolgozatos hallgató témavezetője. Ph.D. témavezetői tevékenység: a) hallgató témavezetésében rövidebb/hosszabb ideig részt vett: Tóth Ferenc, Németh József, Szűts Tamás; b) témavezetésével sikeresen végzett hallgatók: Kiss Balázs, Szirányi András, Szita Éva; Ph.D. (közte külföldi), szakdolgozati és TDK munkák rendszeres bírálója, ill. bíráló bizottsági tag.

Egyéb tevékenység:
Rendszeres bíráló számos külföldi folyóiratnál; tagja az Entomologia Experimentalis et Applicata folyóirat szerkesztőbizottságának; Szinetár Csabával közösen szervezője az Európai Arachnológiai Társaság 2002-es magyarországi konferenciájának, később a proceedings kötet társszerkesztője; tagja 9 tudományos társaságnak (Magyar Biológiai Társaság, Magyar Rovartani Társaság, Nemzetközi Arachnnológiai Társaság, Európai Arachnológiai Társaság, Brit Arachnológiai Társaság, Amerikai Arachnológiai Társaság, Brit Ökológiai Társaság, Amerikai Ökológiai Társaság, Társaság az Állati Viselkedés Tanulmányozására (ASAB)); az MBT Állattani és Ökológiai Szakosztályainak vezetőségi tagja; tagja az MTA Zoológiai és Ökológiai Bizottságainak; a Nemzetközi Arachnológiai Társaság régiós korreszpondense; elnöke az Európai Arachnológiai Társaságnak.

Díjak és ösztöndíjak:

 • TMB Tudományos Továbbképzési Ösztöndíja, 1988-1991.
 • Soros Alapítvány ösztöndíja oxfordi posztgraduális tanulmányokra, 1989-1990.
 • TEMPUS ösztöndíj, posztgraduális tanulmányok végzésére, 1992.
 • A Magyar Tudományért Alapítvány ösztöndíja, 1993.
 • A Royal Society tudományos együttműködési ösztöndíja, 1994.
 • Magyary Zoltán ösztöndíjas 1994-95, 1995-96.
 • Dr. Szelényi Gusztáv emlékérem elnyerése, 1996.
 • MTA Ifjúsági Díj, 1999.
 • MTA Bolyai János ösztöndíjasa, 1998-2000, 2003-2006

Fontosabb publikációk:
Samu, F., Csontos, P. & Szinetar, C. (2008) From multi-criteria approach to simple protocol: Assessing habitat patches for conservation value using species rarity. Biological Conservation 141:1310-1320.

Kiss, B. és Samu, F. (2005) Life history adaptation to changeable agricultural habitats: Developmental plasticity leads to cohort splitting in an agrobiont wolf spider. Env. Ent. 34:619-626.

Samu, F. (2003) Can field-scale habitat diversification enhance the biocontrol potential of spiders? Pest Management Science 59:437-442.

Samu, F., Sziranyi, A. és Kiss, B. (2003) Foraging in agricultural fields: local sit-and-move strategy scales up to risk-averse habitat use in a wolf spider. Anim. Behav. 66:939-947.

Samu, F. és Szinetár, Cs. (2002) On the nature of agrobiont spiders. The Journal of Arachnology 30:389-402.

Sunderland, K. D. és Samu, F. (2000) Effects of agricultural diversification on the abundance, distribution, and pest control potential of spiders: a review. Entomol. Exp. Appl. 95:1-13.

Samu, F. és Szinetár, Cs. (1999) Bibliographic check list of the Hungarian spider fauna. Bull. Br. Arachnol. Soc. 11:161-184.
Samu, F., Toft, S. és Kiss, B. (1999) Factors influencing cannibalism in the wolf spider Pardosa agrestis (Araneae, Lycosidae). Behav. Ecol. Sociobiol. 45:349-354.

Samu, F., Sunderland, K. D., Topping, C. J. és Fenlon, J. S. (1996) A spider population in flux: selection and abandonment of artificial web-sites and the importance of intraspecific interactions in Lepthyphantes tenuis (Araneae: Linyphiidae) in wheat. Oecologia 106:228-239.