MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Molekuláris citogenetikai vizsgálatok (in situ hibridizáció)
Molekuláris citogenetikai módszerekkel, fluoreszcens in situ hibridizációval (FISH), különböző repetitív DNS szekvenciák (pSc119.2, pAs1, pTa71, GAA, HvT01) felhasználásával jellemzik a búza, az árpa, a rozs és egyes Aegilops fajok kromoszómáit, amely lehetővé teszi az új genetikai alapanyagok kromoszóma állományának azonosítását. Vizsgálták a különböző búzafajták és az Aegilops biuncialis faj egyes vonalai közt előforduló FISH polimorfizmus mértékét.

Az idegen fajú transzlokációkban a transzlokációs töréspontok kimutatására genomikus in situ hibridizációt (GISH) alkalmaznak. Búza-árpa transzlokációs vonalak segítségével árpa mikroszatellit markereket fizikailag térképeztek az egyes árpa kromoszómákon. Kinyújtott DNS szálakon történő in situ hibridizációval, fiber FISH technikával, megkezdték egyedi gének kimutatását a kromoszómákon.
 
Mv9 kr1/Igri őszi búza/őszi árpa 4H diszómás addíciós vonal kalásza és kromoszómakészlete egymást követő genomikus in situ hibridizáció (GISH ) és repetitív DNS próbákkal végzett fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) után.
A GISH után az árpa kromoszómák a fluororeddel történő jelölés következtében vörösek, a búza kromoszómák kékek. A kromoszómák azonosítását a GAA trinukleotid szekvencia (zöld) és a pAs1 (vörös) próbák segítségével végezték.
 
Búza Aegilops biuncialis addiciós vonalak kalászai és kromoszómái mitózisban, egymást követő genomikus in situ hibridizáció (GISH ) és repetitív DNS próbákkal végzett fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) után.
Az Aegilops biuncialis kromoszómák a GISH után vörösre jelölődtek, a búza kromoszómák kékek. Az egyes kromoszómák azonosítását két repetitív DNS próbával (pSc119.2, pAs1) végezték. Kalászok: Aegilops biuncialis, Mv9 kr1, 2M, 3M, 7M, 3U és 5U addíciós vonalak.
 
Az Aegilops biuncialis, az Aegilops umbellulata és az Aegilops comosa különböző vonalaiban az U és az M kromoszómák FISH mintázata a pSc119.2 (zöld) és pAs1 (vörös) DNS próbákkal végzett in situ hibridizáció után.  
Genomi in situ hibridizáció fluorokrómmal jelőlt J genomi próbával a BE-1 (búza-Agropyron elongatum amfiploid) kromoszómáin mitózisban. A J genom kromoszómái zöldek, a búza A, B és D kromoszómái barnák.  
Multikolor genomi in situ hibridizáció jelőlt A és J genomi próbával a BE-1 (búza-Agropyron elongatum amfiploid) kromoszómáin mitózisban. A J genom kromoszómái zöldek, a búza A kromoszómái vörösek, míg a B és D kromoszómák barnák.  
A besugárzott búza-Aegilops biuncialis amfiploidokban a multikolor genomikus in situ hibridizáció (mcGISH) után az Ae. biuncialis Ub kromoszómái vörössel, Mb kromoszómái zölddel jelölődtek. A nem jelölődött búza kromoszómák barna szinűek. A nyilak a besugárzás hatására képződött U-búza transzlokációkat jeleznek. Skála=10 microm.  
A búza-Aegilops biuncialis amfiploidokban besugárzás hatására létrejött kromoszóma átrendeződések. a-e: dicentrikus kromoszómák, f-k: terminális transzlokációk, l-p: intersticiális transzlokációk, r-s: centrikus fúziók, t-y: kromoszóma fragmentek. Az Ub kromoszómák vörös, az Mb kromoszómák zöld, a búza kromoszómák barna szinűek.