MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Kutatók éjszakája
 
PROGRAMOK

A 2013-as Kutatók Éjszakája rendezvény során több új programot tervezünk, melyekkel célunk, hogy a 2012-ben csatlakozott kutatóintézetek tevékenységét és kutatásait is bemutassuk.

Interaktív ismerkedés a talajtannal:
15.00-21.00, Fitotron épület, Talajtani és Agrokémiai Intézet – Dr. Bakacsi Zsófia, Dr. Csathó Péter, Dr. Dombos Miklós, Dr. Koós Sándor, Dr. Szabó József

A rendezvényen Ismeretterjesztő sarkot építünk, melyben interaktív talajtani kiállítást szervezünk. A kiállítás keretében a diákcsoportok és a rendezvény felnőtt érdeklődői négy témakörben ismerkedhetnek meg a talajokkal, illetve azok jellemző tulajdonságaival:
1.    Talajfizikai vizsgálatok: szemcseösszetétel meghatározása gyúrással, ülepedési vizsgálat, illetve szín meghatározás
2.    Talajkémiai vizsgálatok: pH mérés indikátorpapírral, mésztartalom gyors meghatározása, fenolftalein próba a szódatartalom ellenőrzésére
3.    Talajbiológiai bemutató: Talajlakók mikroszkópos vizsgálata, Collembolák meghatározása
4.    Agrokémiai ismeretterjesztés: tápelemek a talajban, szaktanácsadás.
Az érdeklődők megismerkedhetnek a talajszelvény fogalmával és annak leírásával (csernozjomtalaj és erdőtalajok). Ötleteket kaphatnak ismereteik bővítésére (könyvek poszter). A legkisebbek elkészíthetik saját „mini” talajszelvényüket, míg a nagyobbak a „Magyarország talajai” c. puzzle darabjait rakosgathatják össze (Magyarországi talajok poszter).

Csíkok és pöttyök - a fehérje elválasztás titkai:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Gell Gyöngyvér és Makra Nóra

Az Osztály bemutatja genomikai laborjában alkalmazott főbb vizsgálati módszereit és az ehhez kapcsolódó műszereket, melyeket különböző gabonafélék örökítő anyagának és az általuk kódolt gabona magfehérjék tanulmányozására, azonosítására használunk. A látogatók megismerkedhetnek a gabonakutatásban alkalmazott fehérje izolálási és elválasztási technikákkal és ennek jelentőségével, amely lehetőséget ad egy-egy növény teljes proteomjának feltérképezéséhez. A résztvevők betekintést kapnak az így nyert adatok felhasználási lehetőségeibe, növénynemesítési valamint humán egészségügyi célokra (allergiakutatás) való alkalmazásukba. A gyermekek játékos kísérleteken keresztül betekintést kaphatnak a fehérjék világába. A foglalkozás során kipróbálhatják, hogyan lehet bármilyen élőlényből egyszerű módszerekkel, szabad szemmel is látható DNS-t kivonni, fehérjét izolálni és denaturálni, vagy éppen a növények zöld színanyagát, a klorofillt láthatóvá tenni egy sötét szobában.

Növényi szivárvány:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Pál Magda
 
A természet szóról a zöld szín jut az eszünkbe. Azonban a virágok változatos színei vagy egy őszi erdő színei már távolról sem csak a zöld szín árnyalataira korlátozódnak. Bemutatónk során a szivárvány minden színárnyalatát magában foglaló növényi színanyagok jelentősebb képviselőivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Megnézhetik, hogyan hat a környezet a növények „színvilágára”. Mindebben segítségünkre lesz a kromatográfia tudománya, és az egyszerű elválasztási módszerekkel elkészült kromatogramok hazavihetők. Megfigyelhetik, hogy nem minden ugyanolyan színű UV-fényben, mint természetes fényben. Megtapasztalhatják mi a fluoreszcencia és mire használható. Ezek után azt is megnézhetik milyen egy vegyész „virágoskertje”. Valamint különböző, háztartásunkban jelenlévő vegyületek kimutatására alkalmas színreakciókat is bemutatunk.
•    Növényi színanyagok és a kromatográfia – Dr. Pál Magda
•    Színreakciók a háztartásban – Gondor Orsolya Kinga és Kovács Viktória
•    Fluoreszcencia – Dr. Darkó Éva, Majláth Imre

A növények is lehetnek betegek? - növényi vírusok működés közben:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Gellért Ákos

Egy érdekes és interaktív ismeretterjesztő előadás keretében szeretném bemutatni az érdeklődök számára a növényi vírusok különleges világát. Az előadás elején a növények levelein és termésein megjelenő tünetek fényképeit mutatom be. Ezután didaktikai szempontból könnyen érthető magyarázatokkal és molekulagrafikai képekkel vezetném be a hallgatóságot a szabad szemmel, de még mikroszkóppal sem látható növényi vírusrészecskék világába. Az előadás tervezett hossza kb. 20 perc. Az előadás után a kíváncsi érdeklődök számára lehetőség lesz egy háromdimenziós molekulagrafikai program kipróbálására, amivel egyszerűen az egér segítségével a térben is körül tudják járni a vírusrészecskéket.
A prezentáció fő célja, hogy a látogatók rájöjjenek arra, hogy nem csak az ember fertőződik meg vírusokkal, valamint lássák, hogy már ott tart a tudomány, hogy ilyen parányi kórokozókat atomi felbontásban képes vizsgálni.

Önvédelmi ismeretek növényeknek:

15.00-21.00, Búzakutatás épülete, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Vida Gyula

A gazdasági növényeket kedvezőtlen környezeti hatások (hideg, hőség, túl kevés vagy éppen túlságosan sok víz) és élőlények (vírusok, gombák, rovarok, madarak, emlősök, gyomok) sokasága veszélyezteti. A több millió éven keresztül tartó evolúciós folyamat során a növények különböző védekezési eljárásokat „fejlesztettek ki”, melyekkel a károkat teljesen, vagy részben ki tudják védeni. A növények e tulajdonságát rezisztenciának nevezik. Az emberek felismerték a rezisztencia jelentőségét és a XX. század első évtizede óta tudományos alapokra helyezték a hasznosítását. Ez a tevékenység a rezisztencianemesítés. Rezisztencianemesítéssel javítható a gazdasági növények ellenállósága mind a növényi betegségekkel, mind pedig a kedvezőtlen környezetei hatásokkal szemben. A búza példáján keresztül mutatjuk be, hogy milyen ellenségekkel kell szembenézni legfontosabb kenyérgabonánknak, illetve milyen módszerekkel vizsgálható és javítható a növények ellenállósága.

Búza bölcsőde és pék iskola:
15.00-21.00, Búzakutatás épülete, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Rakszegi Mariann

Hogyan születik a búza és mi kell a felneveléséhez? Hogyan biztosíthatjuk a felnőtt búza betegség ellenállóságát, minőségét, hogy lisztje alkalmas legyen kenyérsütésre, pékáruk készítésére? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Kutatók Éjszakája keretében, melynek során a látogatók kipróbálhatják a búzakasztrálást, a búzakeresztezést, a jarovizációt, valamint megismerkedhetnek a különböző búza és liszt típusokkal, melyek más-más sütőipari termék előállítását teszik lehetővé. Ezen túl választ kapnak arra, hogy a búza mely összetevői határozzák meg a sütőipari minőséget, és hogy ez a minőség hogyan mérhető. Végeredményben szeretnénk elérni, hogy látogatóink képesek legyenek kiválasztani a céljaiknak megfelelő alapanyagot, hogy a sütés mindenki számára pozitív élménnyé váljon.

Titokzatos világ: növények a mikroszkóp alatt:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Jäger Kata

A jó minőségű és nagy mennyiségű szemtermés kialakulásának biztosítéka a növényi ivarszervek fejlődésének és a megtermékenyülés és szemfejlődés folyamatának zavartalansága. A vízhiány a növénytermesztés legjelentősebb limitáló tényezője, mely főként a növények fejlődésének ivaros szakaszában fellépve okoz jelentős terméscsökkenést. A Kutatók Éjszakáján ismertetésre kerül a virágos növények (köztük a búza) ivaros szaporodásának folyamata. Korszerű mikroszkópos technikák alkalmazásával mutatjuk be a látogatóknak a búza ivarszerveinek morfológiáját. A látogatók megtekinthetik, hogy halad előre a pollentömlő a bibében hogy elérje és megtermékenyítse a petesejtet, illetve a termő és a fejlődő szemtermés szöveteinek szerkezetét.

Fluoreszkáló kromoszómák – avagy idegenek nyomában:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Szakács Éva

Az évente elvetett és learatott búzának nincs lehetősége a változó környezeti feltételekhez (szárazság, megnövekedett sókoncentráció a talajban, új kórokozók támadása stb.) alkalmazkodni, ezért segítségre szorul. A búzának - ahogy minden élőlénynek - léteznek rokonai, melyek között rendkívül kedvező tulajdonságokkal rendelkező vad és termesztett fajok is megtalálhatók. A búzát a rokon fajokkal keresztezve a szárazság- és sótűrésért, betegségekkel szembeni rezisztenciáért, kedvező aminosav-összetételért és egyéb hasznos tulajdonságokért felelős kromoszómák illetve kromoszóma-szakaszok átvihetők. Megfelelő módszerekkel a búzába bevitt idegen kromoszóma azonosítható, sorsa a búzagenomban nyomonkövethető.
   A Kutatók Éjszakáján színes poszterek és kiselőadások segítségével, valamint laborlátogatás keretében ezt a szó szerint „színes” kutatómunkát, valamint az alkalmazott molekulásris citogenetikai technikákat mutatjuk be a vendégeknek. A programban a játékos kedvű látogatók tesztek segítségével ismerkedhetnek meg a búzával rokon fajok kalászával, szemtermésével és kromoszómamintázatával. A bátrabbak kromoszóma-preparátumot készíthetnek és kipróbálhatják, hogyan lehet házilag növényi DNS-t izolálni.

A stressz túlélésének művészete:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Kocsy Gábor

A növények igazi művészei a stressz túlélésének. A szélsőséges hőmérséklethez vagy a vízhiányhoz rövid életciklussal, szerveik és szöveteik speciális felépítése révén vagy molekuláris szintű változásokkal alkalmazkodhatnak. Az MTA ATK MGI Növényi Molekuláris Biológia Osztályán az utóbbi lehetőséget tanulmányozzuk. A „Kutatók Éjszakáján” bemutatjuk, milyen különbség van az optimális körülmények közt fejlődött és a stresszhatásoknak kitett növények közt. Alkalom nyílik arra, hogy az érdeklődök mikroszkóppal is megfigyeljék ezeket az eltéréseket. Részt vehetnek a kis növények szétültetésében, mely a kísérletek előkészítésénél egy fontos lépés. A stressz következményeinek molekuláris vizsgálatába poszteren adunk betekintést. A gyerekek szétválogathatják a különböző gabonafajok összekevert szemeit. Színes szárazvirágokból és termésekből képeket rakhatnak ki a növényi szövettenyészekkel végzett kísérletekben használt táplemezek felszínén. Ezen kívül a növényi minták feltárásához használt műanyagcsövecskékből állíthatnak össze virágokat.

A Sarkkörtől az Egyenlítőig, a jéghegyektől a trópusokig – séta a Fitotronban Földünk különböző klimatikus viszonyai között:
15.00-21.00, Fitotron épület, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Harnos Noémi

Bemutatjuk Közép-Európa legnagyobb növénynevelő klímakamra rendszerét (50 kamra) és az ott folyó kutatási kísérleteket. A klímaberendezésekben a Föld bármely részének időjárási körülményei a –25oC hidegtől a + 45oC-os forróságig előállíthatók.

Sokszínű kukorica:
15.00-21.00, Kukoricakutatás épülete, Mezőgazdasági Intézet – Tóthné Zsubori Zsuzsanna

A kukoricának rengeteg változata alakult ki az évszázadok során. A köztermesztésben lévő sárga lófogú típusokon kívül létezik a pirostól a lilán át a zöldig mindenféle színárnyalat és magtípus. A Kukoricanemesítési osztály génbankjában lévő különböző tájfajtákat és egzotikus fajtákat szeretnénk közelebbről megismertetni a látogatókkal, rövid előadás és kiállítás keretében. A sokszínűségbe beletartozik a kukorica megannyi felhasználási módja, a humán táplálkozástól kezdve a bioenergián keresztül a lebomló csomagolóanyagokig. Ez is bemutatásra kerül poszterek és előadás formájában. A korábbi évekhez hasonlóan most is lesz ételkóstoló, melynek keretében kukoricából készült ételeket kóstolhatnak a kedves látogatók. A gyermekeket játszóház várja, a nagyobbak szórakoztató laborséta keretében ismerkedhetnek a kukoricanemesítéssel. Az osztályon folyó kutatások eredményeit előadások, poszterek és fajtakiállítás keretében mutatjuk be az érdeklődőknek. Szeretettel várunk minden látogatót!

Botanikai séta a martonvásári Kastélyparkban:
15.00-19.00, A kastélypark területén, Mezőgazdasági Intézet – Molnár Marcell
 
Szakszerű vezetés növényritkaságainak bemutatásával a martonvásári Kastélyparkban.

Alkotó fotográfus:
15.00-19.00, A kastélypark területén, Mezőgazdasági Intézet – Vécsy Attila

A főportától elindulva fotografálással egybekötött séta (negyvenöt perc) a kastélyparkban valamint a tó körül. A kastély előtti térben szakszerű épületfelvétel készítése –talán még mobiltelefonnal is-, előtérben a bokrokkal, fákkal, nagyméretű gyepfelülettel. Képszerkesztés, képkivágás, kompozíció, képszerkesztési szabályok bemutatása. Fények használata a szabadban, a kültéri megvilágítás fontosságát hangsúlyozva. Közben beszélgetés az angolparkról. Mint tudjuk, az angolparkok ellentétben a franciakertekkel kerülik a geometriai kompozíciókat, az egyenes vonalvezetést, így a tájképi felvételeknél ezt is figyelembe kell venni. Az utak „S” vonalvezetése, majd a csoportosan fel-felbukkanó növények, fák, fahíd a szigetre, keltik fel figyelmünket ezzel is kitűnő alkalmat teremtve arra, hogy újabb szépen komponált fotókat készíthessünk. A tó túloldalán befejezett sétánk után, megpihenünk az angolkerthez illő „görbefa pad”-on és álomszép, háromszög rálátással gyönyörködhetünk a szembe lévő (tóvízében tükröződő) Brunszvik kastélyban.  
A fotósétát Vécsy Attila fotóművész vezeti, az MTA ATK munkatársa.

Régi műszerek bemutatása – kiállítás:
15.00-21.00, A kastély olvasóterme, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Molnár Dénes

A mezőgazdasági kutatásban használt régi műszereket és használatukat mutatjuk be a látogatóknak.

Tudós-Könyvtár:
15.00-21.00, Könyvtár, Mezőgazdasági Intézet – Keresztényi Eszter

A könyvtár állománya jelenleg mintegy 8000 szakkönyvet és közel 9000 bekötött folyóirat évfolyamot számlál. Az intézet kutatási profiljának megfelelően, a búza, az árpa és a kukorica komplex genetikai, élettani, biokémiai, nemesítési, termesztési kutatásához szükséges szakirodalmat találják meg itt az érdeklődők. A könyvtár kastélybeli "eszmei elődje" a Brunszvik család 18. századi alapítású magánkönyvtára volt, amelynek mintegy 150 megmaradt kötetét (köztük néhány igen értékes mezőgazdasági kiadványt) ma a Beethoven Emlékmúzeum őrzi.
Szakfolyóirataink egy része ma már interneten is elérhető, megkönnyítve ezzel a kutatók munkáját.
-    A könyvtár bemutatása, avagy „Ki talál ki a labirintusból?”
-    A játék neve: Találd meg!- Hogyan használjuk a könyvtárat?
-    EU sarok:
Mezőgazdaság az Európai Unióban, az Európai Unió a mezőgazdaságban:
A témához kapcsolódó kiadványaink (folyóiratok, könyvek) megtekintése.
Kirakó és társasjáték - Az Európai Unió mezőgazdasága.


Nyertes EU Fp6-Fp7 pályázatok – kiállítás:
15.00–21.00 A kastély előtere, Mezőgazdasági Intézet – Dr. Molnár Dénes

Bemutatjuk az EU FP6-FP7 nyertes pályázatainak megvalósítása során elért legfontosabb eredményeket.

A rendezvény látogatása ingyenes!
Országos és európai rendezvény.
www.kutatokejszakaja.hu


A projekt az Európai Unió 7. Keretprogramjának támogatásával valósul meg.
Researchers of tomorrow live with us – A Hungarian Night for Researchers 2013
REACH TOMORROW 609844