MGKI - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA   magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
A zigotikus és a megtermékenyítés nélküli embriogenezis vizsgálata
Az osztály kutatói által korábban kidolgozott növényi ivarsejt izolálási, sejtfúziós, egy –sejt tenyésztési és mikroinjektálási módszerek segítségével tanulmányozzák a természetes, illetve mesterséges úton (fajidegen megporzással, génbevitellel) kiváltott petesejt aktiváció folyamatát különböző gabonafajokban. Mikroanalitikai és ultrastruktúrális módszerekkel feltárják a gabonafélék embriózsákjában a megporzást követő változásokat annak érdekében, hogy szimulálni tudják a normális embriófejlődéshez szükséges mikrokörnyezetet in vitro körülmények között. Sejt- és szöveti szintű RNS hibridizációs technika alkalmazásával következtetni tudnak a generatív fejlődésben és a kedvezőtlen környezeti hatások kivédésében résztvevő gének szerepére. A korábbi években kidolgozott nagy hatékonyságú és reprodukálható haploid indukciós módszereik lehetővé teszik a mikrospórákban in vitro indukálható embriogenezis kiváltásában szerepet játszó tényezők komplex vizsgálatát, különös tekintettel az első mikrospóra mitózis szimmetriájára és az azzal együtt járó sejtszerkezeti változásokra.