EduID

Az MTA ATK EduID Adatkezelési szabályzata

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a(z) MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezlő ) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően.
A jelen szabályzat célja, hogy az MTA ATK, mint Adatkezelő által végzett, az eduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, illetve tájékoztatást nyújtson a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

Az adatkezelő neve és elérhetősége
MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK)
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Tel: 22-569570

Adatfeldolgozó:
MTA ATK Informatikai Osztály
Telefon: +36 22 569508

Adatok tárolása
Az MTA ATK EduID azonositást kiszolgáló adatbázisát az MTA ATK Informatikai Osztálya kezeli. Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza (a kezelt személyes adatok köre):

  • Vezetéknév, keresztnév
  • Felhasználónév
  • E-mail cím
  • Telefonszám (opcionális)
  • Munkahelyi csoport száma (opcionális)
  • Jogosultsiág (entitlement, opcionális)
  • Jelszó
  • Egyedi azonosító
  • Lejárat dátuma

Az adatokat az Adatkezelő védett módon tárolja. A Felhasználó jelszava az adatbázisban titkosítva szerepel, titkosítatlanul nem jeleníthető meg. Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése az MTA ATK, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emeltszintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az eduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elenggedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az MTA ATK által az eduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve az MTA ATK eduID szerződésének megszűnéséig tart.

Oldal nyomtatása